Designed by Wim
Welkom op mijn site
http://www.wimatro.nl
De volgende tekst komt van de website www.hvo.nl en geeft een goed beeld van wat HVO is en hoe het is geregeld.

Humanistisch vormingsonderwijs

Levensbeschouwelijke vorming in humanistisch perspectief

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) is een levensbeschouwelijk vak dat op ongeveer een derde van de openbare en algemeen bijzondere basisscholen in Nederland binnen schooltijd als keuzevak wordt aangeboden. Het gaat meestal om drie kwartier per week per groep, in een enkel geval één tot twee lesuren per week. Op een groot aantal scholen wordt HVO alleen in groep 7 en 8 gegeven, op enkele scholen vanaf groep 3 tot en met 8.

De HVO-les
In het HVO worden jonge mensen begeleid bij het ontwikkelen van een eigen waardebesef en een persoonlijk levensbeschouwelijk kompas. Op een kritische en creatieve manier leren ze omgaan met vragen over normen, waarden en levensbeschouwing. In de HVO-les onderzoeken leerlingen gezamenlijk hun ervaringen en ideeën en leren ze keuzes te maken en te verantwoorden. Ze worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen. Hierdoor kan iedere leerling ervaren wat waardevol is aan het bestaan. Het herkennen en bespreken van kleine of grote dilemma’s is een belangrijk aandachtspunt bij HVO-lessen. Het onderzoeken van morele vraagstukken stelt kinderen in de gelegenheid om eigen waarden en normen te ontwikkelen. Een voorbeeld van een moreel dilemma waarmee leerlingen te maken kunnen krijgen is het volgende: “De pen van de meester is gestolen. Jij hebt gezien dat je beste vriend dat heeft gedaan. De meester vraagt aan de klas of iemand er iets van weet. Wat doe je, klik je of lieg je tegen de meester?”

Er zijn veel meer thema's die in de loop van het HVO-jaar de revue passeren. Thema's als anders zijn, vriendschap, pesten, arm en rijk, feest en familie komen aan de orde op het moment dat er bij de leerlingen vragen zijn. Ook wordt er aandacht besteed aan activiteiten die buiten de school plaatsvinden.

De HVO-vakdocent
HVO wordt gegeven door daartoe speciaal opgeleide en bevoegde vakdocenten, die in dienst zijn van Stichting HVO Primair. Deze HVO-docenten houden hun bekwaamheid voor het verzorgen van het vak op peil door jaarlijks nascholingen te volgen. HVO-docenten zijn gespecialiseerd in het begeleiden van bovengenoemde onderzoekjes. Zij gebruiken hierbij de unieke HOKE-methodiek (Herkennen ,Onderzoeken, Kiezen, Evalueren). Ze zijn in staat een variatie aan werkvormen in te zetten en in te spelen op actuele vragen en problemen van leerlingen. Hierbij sluiten zij zoveel mogelijk aan bij de beleving- en leefwereld van de leerlingen en de groep. Het uitspelen, herkennen en bespreken van kleine of grote dilemma's stelt kinderen in de gelegenheid om eigen waarden en normen te ontwikkelen. De verantwoordelijkheid voor de opleidingen tot vakdocent HVO in het primair onderwijs en in het vervolgonderwijs ligt bij Stichting HVO. Ook verzorgt de stichting jaarlijks een uitgebreid nascholingsaanbod voor de HVO-docenten.
Wat is HVO eigenlijk?
Copyright © 2010 by Wim   ·   All Rights reserved  ·   E-Mail: mail@wimatro.nl
E-Mail: mail@wimatro.nl